Zonta LT

DĖMESIO VERTAS FAKTAS IR JO ATAUDAI

 

VILNIAUS KONGRESŲ RŪMUOSE   2000  GRUODŽIO 9 D. ĮVYKO  III LIETUVOS MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS  (III LMS), pratęsęs nepriklausomų moterų suvažiavimų tradiciją (I – 1907 m., II – 1937 m.)

Suvažiavimo  dvidešimtmečio sukaktį mini zontietės – Zonta International Lietuvos skyriaus narės. Jos  aktyviai dalyvavo ir suvažiavimo rengimo iniciatyvinėje grupėje,  ir suvažiavimo darbe. Aktualizuodamos  suvažiavimo išskirtinumą  nūdienos kontekste, šiandien šio įvykio paminėjimui jos renkasi ne tiek prisiminimų, kiek  konkretaus į ateitį nukreipto veiksmo formatus – plakato konkursą, apvalų stalą nacionalinio dienraščio redakcijoje,  įvykiui paminėti skirtus zontiečių pusryčius miestuose, kuriuose veikia Zonta klubai – Alytuje, Marijampolėje, Vilniuje. Žinia apie tai pasieks ir koleges iš  ZI D13, kuriam priklauso Lietuva drauge su Danija,  Norvegija, Islandija.  

Plačiau apie tai, kuo išskirtinis III Lietuvos moterų suvažiavimas  ir kodėl šiame kontekste  svarbios zontietės – Zonta International Lietuvos skyriaus narės

 

KVIEČIAME VISUS IR VISAS NE TIK PRISIMINTI, BET DRAUGE ĮVEIKTI   ŠIANDIENOS IŠŠŪKIUS

Apmąstykime, pasiremdamos savitransformacijų patirtimi ir mus supančios aplinkos stebėjimu, analize :  Ko tada siekė moterys/ Ko prieš 20 metų siekei tu?  Ko moterų sociumas  siekia dabar/ Ko dabar nori tu? Kaip rasti balansą tarp naujų ir tradicinių šaukinių ir siekinių? Kas verta gyvybės, gyvenimo ?  Kas  mus  vienija  ( ar vienytų)  šiandien?

.