Naujienos

DĖMESIO VERTAS FAKTAS IR JO ATAUDAI

 VILNIAUS KONGRESŲ RŪMUOSE   2000  GRUODŽIO 9  ĮVYKO  III LIETUVOS MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS  ( III LMS), pratęsęs nepriklausomų moterų suvažiavimų tradiciją (I – 1907, II 1937)

Suvažiavimo  dvidešimtmečio sukaktį mini zontietės – Zonta International Lietuvos skyriaus narės. Jos  aktyviai dalyvavo ir suvažiavimo rengimo iniciatyvinėje grupėje,  ir suvažiavimo darbe. Aktualizuodamos  suvažiavimo išskirtinumą  nūdienos kontekste, šiandien šio įvykio paminėjimui jos renkasi ne tiek prisiminimų, kiek  konkretaus į ateitį nukreipto veiksmo formatus – plakato konkursą, apvalų stalą nacionalinio dienraščio redakcijoje,  įvykiui paminėti skirtus zontiečių pusryčius miestuose, kuriuose veikia Zonta klubai – Alytuje, Marijampolėje, Vilniuje. Žinia apie tai pasieks ir koleges iš  ZI D13, kuriam priklauso Lietuva drauge su Danija,  Norvegija, Islandija.  

2020-11-17:
Sveikiname
ilgametę mūsų Zonta bendruomenės narę – Vilniaus universiteto  profesorę  lituanistę Evaldą Jakaitienę su  gražiai apvalainu jubiliejumi.
Sveikatos, prasmingos veiklos tęsinių 
Tvirtai sumegzto  ryšio su Zonta, kurioje paliktas ryškus įspaudas – kryptingai veikusios Vilniaus Zonta klubo prezidentės, atsakingos Lietuvos skyriaus direktorės 2010-2012 metais.
Vivat!! 
ZI D13  Lietuvos skyrius – AD Rima Dabulienė ir valdyba
Bendražygės iš Zonta Vilniaus klubo

2020-10-15: Zonta Lietuva valdybos susirinkimas Alytuje

2019-02-08/10 : Zonta seminaras Tartu, Estijoje. Daugiau informacijos >> 

2018-06-10 : Japoniška arbatos gėrimo ceremonija kartu su Japonijos ambasadoriaus šeima. Daugiau informacijosxxx >>

2017-11-17: Zonta Lietuva valdybos susirinkimas Marijampolėje

2017-04-12: Zonta 13_Distrikto tarptautinė konferencija Reikjavike (Islandija). Daugiau informacijos konferencijos tinklalapyje .

2016-03: Zonta 13_Distrikto buvusios ir esamos valdybų susitikimas Druskininkuose .