Naujienlaiškis Nr. 4

Į psl. 2 =>>


ZONTA INTERNATIONAL
Lietuvos skyrius (Area 2)
2020–2022

„Tu prisiglausk, tu prisiglausk prie mylinčios širdies, pati padėki, ką gali, ir Dievas tau padės…“

 

Zitos Stankevičienės nuotr.