ZONTA klubai Lietuvoje

Lietvos ZONTA skyrius įkurtas 2005 m.

Lietuvoje veikia trys ZONTA klubai:

Alytuje

Marijampolėje

Vilniuje.

DĖMESIO VERTAS FAKTAS IR JO ATAUDAI

 VILNIAUS KONGRESŲ RŪMUOSE   2000  GRUODŽIO 9  ĮVYKO  III LIETUVOS MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS  ( III LMS), pratęsęs nepriklausomų moterų suvažiavimų tradiciją (I – 1907, II 1937)

Suvažiavimo  dvidešimtmečio sukaktį mini zontietės – Zonta International Lietuvos skyriaus narės. Jos  aktyviai dalyvavo ir suvažiavimo rengimo iniciatyvinėje grupėje,  ir suvažiavimo darbe. Aktualizuodamos  suvažiavimo išskirtinumą  nūdienos kontekste, šiandien šio įvykio paminėjimui jos renkasi ne tiek prisiminimų, kiek  konkretaus į ateitį nukreipto veiksmo formatus – plakato konkursą, apvalų stalą nacionalinio dienraščio redakcijoje,  įvykiui paminėti skirtus zontiečių pusryčius miestuose, kuriuose veikia Zonta klubai – Alytuje, Marijampolėje, Vilniuje. Žinia apie tai pasieks ir koleges iš  ZI D13, kuriam priklauso Lietuva drauge su Danija, Norvegija, Islandija.  

Lietuvos ZONTA skyriaus direktorės:

      TRAKYMIENĖ (2006–2008)

      MARYTĖ BALKELIENĖ (2008–2010)

      EVALDA JAKAITIENĖ (2010–2012)

      ONA BERŠKIENĖ (2012–2014)

      INA DAGYTĖ MITUZIENĖ (2014–2016)

      VIDUTA BAČKERIIENĖ (2016–2018)

      RASA BIRUTIENĖ (2018–2020)

RIMA DABULIEN$ (2020-2022) 

2011-2013 m.  Alytaus Zonta klubo prezidentė

2014-2015 m. Alytaus Zonta klubo valdybos narė.